Strona wykorzystuje pliki cookies, korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Reklamuj Dom

Polityka prywatności

Reklamuj Dom Robert Rogucki, przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją usług oferowanych w ramach Portalu www.reklamujdom.pl w tym rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Reklamuj Dom  w celach statystycznych, w celach rozliczeniowych, w celach marketingowych (polegających na promowaniu i reklamowaniu usług Reklamuj Dom oraz jego partnerów) oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez www.reklamujdom.pl (w tym rozpatrywania reklamacji).

Reklamuj Dom Robert Rogucki oraz Possible Sp. z o.o. są administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

W zakresie opisanym powyżej dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Reklamuj Dom informacji o świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Wykorzystywanie przez Reklamuj Dom danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych, oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od www.reklamujdom.pl lub partnerów drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną Usługodawcy nie jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług.

Reklamuj Dom  stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Reklamuj Dom zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Reklamuj Dom sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu i świadczenia usług.

Reklamuj Dom zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Reklamuj Dom zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych, nie wcześniej jednak niż po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług. Reklamuj Dom może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.